CAST-USA GNY Leadership Team for 2017

执行委员会(主席:沈琦)Executive Team (President: Charles Shen)

职务 Last/First Name 中 文 Email
President SHEN/Charles 沈琦 gnycast@gmail.com
Coming Soon!      

 

理事会(主席:肖继忠)Board of Directors (Chairman: Xiao, Jizhong) )

First Name Last Name 中 文 Email
Jizhong Xiao 肖继忠 jxiao@ccny.cuny.edu
Yong Guo 郭勇 yg212_2000@yahoo.com
Tong Fang 方彤 tfang_99@yahoo.com
Tom Chen 陈启秀 Qixiu_chen@yahoo.com
Meimei Gao 高梅梅 Mm_gao@yahoo.com
Fred YAN 颜为民 fyanwm@gmail.com
Yuying Gosser 仇玉英 yygosser@gmail.com
Charles Shen 沈琦 gnycast@gmail.com
Yingli Tian 田英利 yltian66@yahoo.com
Hongkui Xiao Xiao xiaohk@yahoo.com
Liangjie Zhang 张良杰 zhanglj@ieee.org
Philip Zhang 张宣 Z828@yahoo.com